Deprem bölgesinde eşya almak için ağır hasarlı yapılara girilmesine izin verilmeyecek! Genelge yayımlandı

Depremin vurduğu illerde, yıkık, acil yıktırılacak ve ağır hasarlı binalara, vatandaşların eşyalarını almak için girmesi veya girmemesine yönelik kuralların yer aldığı genelge AFAD tarafından yayımlandı. Genelgede, acil yıkılacak ağır hasarlı binalara girilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara ise görevlilerin kontrolünde girilebileceği vurgulandı.

İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının, deprem bölgelerinde yıkık, acil yıktırılacak ve ağır hasarlı yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi veya girilmemesi kurallarını içeren genelge, AFAD Başkanlığı’nca yayımlandı.

AĞIR HASARLI BİNALARA GİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Genelgede, yıkık, acil yıktırılacak binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının altı çizildi. Buna göre; afet gören alanlarda yıkık ve acil yıktırılacak yapı niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması yasaklandı. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek.

TAHLİYELER İÇİN PLANLAMA YAPILACAK

Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacak. Planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarla paylaşılacak. Uzman raporunda “girilemez” şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek.

SABİT EŞYALAR ALINAMAYACAK

Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak) alımına müsaade edilecek. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet yasaklandı. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, PVC kapı, pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı gibi eşyaların sökülmesi ve alınması yasaklandı.

KOLLUK GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu, valilikler veya kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek, belirtilen tüm kurallara uyulması zorunlu olacak. Tahliye sırasında artçı sarsıntı gibi olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacak.

Kaynak: DHA

To top