Deprem bölgesine yeni yerleşim alanları kurulmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de

OHAL kapsamında deprem bölgelerinde yeni yerleşim alanları kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre kesin iskan alanlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resen belirleyecek. Orman vasfını kaybetmiş alanlar Hazine’ye tescil edilecek. İskan bölgesindeki taşınmazlar için kamulaştırma kararı alınacak.

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER BELİRLENDİ

Kararname ile 8 Şubat’ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi.

BAKANLIK TARAFINDAN RESEN BELİRLENECEK

Kararnameye göre, afetten etkilenen geçici ve kesin iskan alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen belirlenebilecek.

HAZİNE ADINA TESCİL EDİLECEK

Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş fiilen orman vasfı taşımayan alanların vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilecek. Vasfı değiştirilen alanların iki katından az olmamak kaydıyla Hazine arazisi orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek. Deprem bölgesinde tespit dışı bırakılan yerler de hazineye tescil edilecek.

TAŞINMAZLAR İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA

Geçici ve kesin iskan alanlarında, kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri ile maden ruhsatları resen iptal edilmiş sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel mülkiyete tabi bütün taşınmazlar için devir ve acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

Kaynak: AA

To top