Kayserispor maçında Fenerbahçe taraftarının istenmeme nedeni ortaya çıktı: Kuvvetli istihbarat aldık

Kayserispor maçı için getirilen deplasman yasağına itiraz eden Fenerbahçe’nin talebi, Kayseri İl Güvenlik Kurulu’nun savunmasının alınmasından sonra reddedildi. Savunmada, “Söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Kayserispor- Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara getirilen deplasman yasağına yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, Kayseri İl Güvenlik Kurulu’nun savunmasının ardından Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında statta yer alamayacağına hükmetti. Savunmada, iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi durumunda ülke geneline yayılabilecek olumsuz durumların oluşabileceği belirtildi.

“KAVGA VE KAOS ORTAMI OLUŞABİLİR”

Kayseri İl Güvenlik Kurulu savunmasında, “Dava konusu il spor güvenlik kurulu kararının güvenlik gerekçesi ile 6222 sayılı Kanuna uygun olarak alındığı, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

NİHAİ KARAR

Kayseri 2’nci İdare Mahkemesi’nce alınan nihai karar ise şöyle:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, ‘Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler…’ hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 03/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Kaynak: Haberler.com

To top