Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin: “Veteriner hekimleri sağlıkçıların faydalandığı haklardan yararlanmalı”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekimlerin diğer hekimler ve sağlık çalışanlarından ayrıştırılmadan sağlıkçıların faydalandırıldığı haklardan yararlanması gerektiğini belirtti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekimlerin diğer hekimler ve sağlık çalışanlarından ayrıştırılmadan sağlıkçıların faydalandırıldığı haklardan yararlanması gerektiğini belirtti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası, Aydın Tabip Odası, Aydın Eczacı Odası ve Aydın Diş Hekimleri Odası, ortak basın açıklamasında bulundu. Odalar adına ortak açıklamalarda bulunan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, son yıllarda yaşanan Covid-19 pandemisi, maymun çiçeği, ebola virüs salgınları ve devam eden diğer hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, hastalık tehditleri, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direnç sorunlarıyla beraber ekosistemdeki bozulmalar ve iklim değişikliğinin; sağlık ve tababet disiplinine sahip meslekleri ayrıştırmamak, tam tersine aralarındaki ilişkiyi güçlendirerek halkın sağlığını bütünsel olarak korumak gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Halk sağlığını tehdit eden sorunların çözülmesi için sadece tedavi edici sağlık sistemlerini güçlendirmek değil aynı zamanda halk sağlığını koruyan veteriner halk sağlığı ve koruyucu hekimlik çalışmaları ve önlemlerini de güçlendirmek gerektiğini kaydeden Şahin, “Toplumumuzun çözmek zorunda olduğu karmaşık ve üzerimizde baskı oluşturan bu halk sağlığını tehdit eden sorunların çözülmesi için sadece tedavi edici sağlık sistemlerini güçlendirmek değil aynı zamanda halk sağlığını koruyan veteriner halk sağlığı ve koruyucu hekimlik çalışmaları ve önlemlerini de güçlendirmek gerekmektedir. Dolayısı ile bizler Aydın Tabip Odası, Aydın Diş Hekimleri Odası ve Aydın Eczacı Odası ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak; Covid-19 pandemisi, maymun çiçeği, ebola virüs salgınları ve devam eden diğer hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, hastalık tehditleri, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direnç sorunlarıyla beraber ekosistemimizdeki bozulmalar ve iklim değişikliği yaşadığımız çağımızda sağlık sınıfı meslekler arasındaki bütünlüğü bozacak, çalışma barışını zedeleyecek uygulamalardan vazgeçilmesinin, veteriner hekimlerin sadece hayvanları tedavi edici ve koruyan bir anlayışa hapsedilmemesinin, veteriner halk sağlığı çalışmaları ile toplum halk sağlığını koruyan bir tıp disiplinine haiz olduğunun hatırlanmasının, veteriner hekimlerin diğer hekimler ve sağlıkçıların faydalandırıldığı haklardan ve koruyucu uygulamalara en kısa sürede veteriner hekimlerin de dahil edilmesinin, toplum ve halk sağlığı açısından hayati derecede önemli olduğunu kamuoyuna, siyasi ve diğer tüm erk sahiplerine saygı ile duyururuz” dedi.

“Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması da dikkate alınması gereken bir durumdur. 657 sayılı kanunda sağlık sınıfında yer alan mesleklerden tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimler sağlık personeli olarak kabul edilirken sadece veteriner hekimlerin olmadığı hak düzenlemeleri yasal olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir. Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir” ifadelerini kullanan Şahin, “Veteriner hekimler hazırlık hariç, 5 yıl süreli eğitimin sonunda ‘yüksek lisans’ seviyesinde diploma ile ‘veteriner hekim’ unvanı alarak mezun olurlar ve 1593, 5996, 6343, 5393, 5216, 5199 gibi birçok kanuna göre: Halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi gibi alanlarda görev yapmaktadırlar. Veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının sadece hayvan sağlığı alanında değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Geçmişte insanlık adına yaşanan başarılar bir yana, bugün iftihar sebebimiz olan ve dünyada 7 ülkeden biri olarak TURKOVAC’ı ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan Virolog bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin bir veteriner hekim olduğunun unutulmaması bir mesleğin küstürülmemesi gerekmektedir. Gerek kamuda gerekse özel sektörde sağlık sınıfı kategorisinde çok zor şartlar ve tehlike altında çalışmaktadır” diye konuştu.

Veteriner hekimlerin hak kaybına uğradığını belirten Şahin, “1949 yılında beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı 2006 yılında ‘anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, diğer sağlık meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamışlardır. Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında Tıp doktorları ve diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilirken sağlık çalışanı olan veteriner hekimler çerçeve dışı bırakılmıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan 666 Sayılı KHK ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190, diş hekimlerine 185,uzman eczacılara 185 puan verilirken Veteriner Hekimlere 160 puan verilmesi ile ayrı bir mağduriyet daha oluşmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden söz edilmemektedir. Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda aynı kurumda çalıştığı mühendislerden daha az alır duruma gelmiştir. Veteriner hekimler, yönetmeliği olduğu halde veteriner hekimlikte Uzmanlık Sınavı (VUS) 1985 yılından beri yapılmamakta ve veteriner hekimlik uzmanlaşamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin mesleki tüm alanlarda yaşanan benzeri sorunlardan da bahsederek, “Fakülte sayısının 32’ye çıkarılmasıyla eğitimde nitelik münazara edilir hale gelmiş, her yıl mezun olan yaklaşık 3 bin kişi istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır” dedi.

Konuşmasının sonunda veteriner hekimlerin taleplerini sıralayan Şahin şunları aktardı;

“Elimizden alınan fiili hizmet zammı tüm veteriner hekimleri kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir. Emekli veteriner hekimlere gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılmalıdır. Özel hizmet tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır. Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yararlanmalıdır. Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7 bin 200’e çıkarılmalıdır. Diğer bütün alanlarda yaşanan kayıplar önlenmeli, veteriner hekimlerin mesleğini sağlık sınıfına tanınan şartlarda yapabilmesi için eşit şartlar sağlanmalıdır. Uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan özerk veteriner sağlık teşkilat yapısı yeniden kurulmalıdır. Veteriner Hekimler toplum sağlığını koruyucu çalışmaları ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununa dahil edilmeli ayrıca hayvanlar ile ilgili tedavi edici hizmetler için ise Veteriner Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu acilen çıkarılmalıdır.” – AYDINKaynak: İHA

To top