TBMM Başkanı Şentop, KEİPA’nın 61. Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bölgede yaşanan sorunları diplomatik mekanizmalarla ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturmamız kalkınmanın, barışın ve istikrarın yalnızca bölge ülkelerinde değil aynı zamanda Avrupa kıtasında ve küresel ölçekte temin edilmesi için elzemdir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bölgede yaşanan sorunları diplomatik mekanizmalarla ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturmamız kalkınmanın, barışın ve istikrarın yalnızca bölge ülkelerinde değil aynı zamanda Avrupa kıtasında ve küresel ölçekte temin edilmesi için elzemdir.” dedi.

Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 61. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin büyük bir alanı etkilediğini ve görülmemiş bir yıkıma neden olduğunu anımsattı.

Yaşanan bu felaketin ardından Türkiye’nin dostlarının Türk halkının yardımına koştuğunu ve büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirten Şentop, “Gerek gönderdiğiniz ayni ve nakdi yardımlar gerek arama kurtarma faaliyetleri için gönderdiğiniz ekiplerin çalışmaları, bir nebze olsun acılarımızın hafifletilmesini sağladı. Bu süreçte gösterdiğiniz bu kıymetli dayanışma ve yaptığınız yardımlar, Türk halkı tarafından takdirle karşılandı. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Uluslararası sistemin temelden dönüşüme uğradığı, mevcut paradigmanın miadını doldurduğu yeni bir dönemde ve yeni bir dünyada yaşandığını anlatan Şentop, şunları söyledi:

“Bugün küresel ölçekte yeni bir jeo-ekonomik ve jeopolitik denge oluşmaktadır. Ekonomik krizler, savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, terörizm, küresel salgınlar, çevresel sorunlar, doğal afetler ve kitlesel göç gibi çeşitli sınamaların bütün bölgeleri, bütün ülkeleri derinden etkilediği, sarstığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün, hepimizi ilgilendiren bütün bu sınamalara çözüm üretmek ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmek için uluslararası ilişkilerde kullanılagelen geleneksel diplomatik yöntemlerin ötesine geçme ihtiyacı doğmuştur. Uluslararası ilişkilerde arkaik ve köhne yaklaşımlarla, geçerliliğini ve etkisini çoktan yitirmiş kurum ve mekanizmalarla günümüz meselelerine çözüm bulmamız ne yazık ki mümkün değildir. Yeni yöntemlere ve yaklaşımlara ihtiyaç doğmuştur.”

Değişen dinamiklerin, uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde yeni aktörlerin, yeni süreçlerin ve yeni mekanizmaların ortaya çıkmasını beraberinde getirdiğini vurgulayan Şentop, şüphesiz bu mekanizmalardan birinin, son dönemlerde daha da önem kazanan ve geleneksel diplomasiye önemli katkılar sunan parlamenter diplomasi olduğunu kaydetti.

Şentop, parlamenter diplomasinin bugün özellikle demokratik ülkeler için diplomasinin çok önemli bir boyutu haline geldiğine dikkati çekerek, bunun bölgesel ve küresel sorunların çözümü için uluslararası alanda güvenliğin, barışın, istikrarın ve refahın temini noktasında çok önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Bu sebeple 61. Genel Kurul’un temasını “Değişen Küresel Dinamiklerde Parlamenter Diplomasinin Rolü: Kalkınma, Barış, İstikrar” olarak belirlediklerini ifade eden Şentop, “Hem Karadeniz Havzası’ndaki hem de küresel ölçekteki güncel gelişmeleri ve sınamaları dikkate alarak değişen küresel dinamikler çerçevesinde parlamentoların ve parlamenterlerin rolünün öne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Parlamentolarımızın bölgemizde barış, refah ve istikrarın pekiştirilmesinde üstlenebilecekleri ilave rol ve sorumluluklarının olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Bu platform altındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Meclis Başkanı Şentop, parlamenter diplomasinin öneminin, bölgede özellikle son dönemlerde değişen jeopolitik dinamikler dikkate alındığında daha net şekilde ortaya çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizdeki sorunları ortak bir irade ortaya koyarak ve işbirliği içinde hareket ederek çözüme ulaştırmamız her zamankinden daha acil bir ihtiyaçtır. Bölgede yaşanan sorunları diplomatik mekanizmalarla ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturmamız kalkınmanın, barışın ve istikrarın yalnızca bölge ülkelerinde değil aynı zamanda Avrupa kıtasında ve küresel ölçekte temin edilmesi için elzemdir. Bölgemizde barışın ve istikrarın tesis edilmesi, kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması, öncelikle siyasi anlamda güvenin inşa edilmesine bağlıdır. Bunun için ön yargıların ve yanlış algılamaların önüne geçilmesine ve diyalog kanallarının açık tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”

Şentop, parlamentolar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, hükümetler arasında güvenin ve işbirliğinin tesisi noktasında da önem arz ettiğini, parlamentoların, farklı tarafları bir araya getirme ve uzlaşma sağlama konusunda uzmanlaşmış yapılar olduğunu söyledi. Şentop, hem KEİPA şemsiyesi altındaki çabaları hem de parlamentolar arası ilişkileri daha ileri boyutlara taşımaları gerektiğinin altını çizdi.

KEİPA’nın, bağlı bulunduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİÖ) hedef ve öncelikleri olan bölgesel barış, istikrar ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi doğrultusunda üye ülke parlamentoları arasında önemli bir danışma ve istişare platformu işlevi gördüğünü dile getiren Şentop, bu bakımdan KEİÖ’nün, bölgenin barış ve istikrarı için önemi yadsınamayacak bir kuruluş olduğunu söyledi.

KEİPA’nın da bölgedeki en etkin parlamenter platformların başında geldiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:

“KEİPA, yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerini yakından ilgilendiren konularla ilgili raporlar ve tavsiye kararlarıyla bölgedeki işbirliği sürecinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bugün için KEİPA, Karadeniz Havzası’ndaki üzücü gelişmeler nedeniyle zor bir dönemden geçmekte olsa da teşkilatımızın ortak hedeflerine daha da yakınlaşmasını sağlamak için bütün üye ülke parlamentolarıyla yakın işbirliğimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Türkiye olarak, bu platform altındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

KEİPA’nın 61. Genel Kurulu kapsamındaki çalışmaların ülkelerin ve bölgenin kalkınması, refahı ve barışı için somut sonuçlar ortaya koymasını dileyen TBMM Başkanı Şentop, yapacakları çalışmaların, üye ülkeler ve halklar arasındaki bağların güçlendirilmesine ve barışa katkı sunmasını temenni etti.

Şentop’un konuşmasının ardından aile fotoğrafı çektirildi. Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.Kaynak: AA

To top