Connect with us

Güncel

“Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresi”nin sonuç bildirisi açıklandı Açıklaması

Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesince düzenlenen Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresi’nin sonuç bildirisinde, ekonomik, sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan Ar-Ge ve yenilikçi odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesinin tercih edilmesi gerektiği…

Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesince düzenlenen Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı Kongresi’nin sonuç bildirisinde, ekonomik, sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan Ar-Ge ve yenilikçi odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesinin tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, buna ilişkin özgün modellerin üretilmesi gerektiği vurgulandı.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, kongrenin OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde 9-10 Aralık’ta çevrim içi düzenlendiği anımsatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da konuşmacıları arasında olduğu kongrenin sonuç bildirisinin yayımlandığı belirtilen açıklamada, bildirideki şu hususlar paylaşıldı:

“Kalkınma salt ekonomik büyümeyle açıklanabilecek bir olgu olmadığından ekonomik, sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesi tercih edilmeli, sosyal adalet ve sosyal devlet ilkelerine uygun, geleneksel değerlere zarar vermeyen hatta onları güçlendiren özgün modeller üretilmelidir. 1980’lerden itibaren yabancı yatırım ve teknoloji transferi yoluyla gelişmekte olan ülkelerin sanayileşebileceğini savunan neoliberal yakınsama tezi çökmüştür. Kendi yenilikçilik kabiliyetlerini geliştiren ve kendine özgü sanayileşme modeli kurgulanmalıdır. Kalkınmacı devletin kalkınma üzerindeki olumlu etkisi ‘devlet yetenekleri’ tarafından belirlenir.”

Bilimsel bilginin ve insan kaynağının üretildiği eğitim süreçlerinin yenilikçi bir sanayi için satın alma politikalarının oluşturulması ve uygulanmasının ayrıca uygulamaların denetlenmesinin sahadan toplanarak işlenen verilerin istatistiklere ve politikalara dönüştürülmesinin KİT’ler eliyle doğrudan üretimin gerçekleştirilmesi gibi kalkınmanın her aşamasında etkin rolü bulunan kamu kesiminin daha yenilikçi ve öncü rol alması gerektiğine değinilen bildiride, “Yönetişimin lideri olarak kamu kesiminin piyasa oluşturan, piyasaya öncülük eden, proaktif şekilde süreçleri koordine eden bir yaklaşımla, ülkemizin özgün unsurlarının (coğrafya-kültür, sosyal yapı vs) çerçevesinde yepyeni bir kalkınma modelinin oluşturulmasında alacağı rol üniversite-kamu-özel sektör iş birliği için temel teşkil etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“Üniversite, özel sektör ve kamunun verimli çalışması sağlanmalı”

Bildiride, kamu kaynaklarının kalkınma noktasında verimli ve etkin kullanılması için performans ölçümlerinin yapılması, ödeneklerin, doğurduğu etki ve hedef açısından kalkınmaya nasıl bir katkı sunduğunun tespit edilmesi ve etki analizlerinin yapılıp, denetiminin gerçekleştirilmesi gerektiğine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“Fikirden mamul ürüne kadar üretimin bütün süreçlerinde teknolojik ve sınai bağımsızlığın sağlanması elzemdir. Kalkınma hedeflerini tutturacak ve de yenilikçi kalkınmayı sağlayacak ekosistemin üç bileşeni olan üniversite-özel sektör-kamunun birbiriyle daha sıkı, uyumlu ve verimli çalışması sağlanmalıdır. Üniversitelerde üretilen bilginin inovasyona dönüşümü ve daha katma-değerli bir şekilde ticarileşmesi için kamu-üniversite-sanayi kesimlerinden oluşan üçlü sarmal yapının tümünü kapsayacak ve ulusal inovasyon sisteminin topyekün etkinliğini artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sözleşmeli istihdam, liyakat-kariyer sistemindeki sorunlar ve toplu sözleşme düzenindeki aksaklıklar gibi kamu görevlilerini zayıflatarak kalkınma sürecindeki verimliliğini düşüren ve sürekliliği olumsuz etkileyen problemler giderilmeli, kamu görevlilerinin niteliği ve kalkınmaya katkıları artırılmalıdır.”

Copyright © 2020, Son Dakika Haberleri